آدرس کارخانه: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ


آدرس دفتر مرکزی:استان فارس ،شهرستان شیراز، شهرک آرین ، پارک علم و فناوری

تلفکس : 36232775(9871+)