آدرس کارخانه: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ
آدرس دفتر مرکزی:استان فارس ،شهرستان شیراز، شهرک آرین ، پارک علم و فناوری

همراه ۱ : ۰۹۱۷۳۰۶۹۳۴۰ آقای کاوه

همراه ۲ : ۰۹۳۵۷۹۱۶۱۸۲ آقای گلشن

تلفکس : ۳۶۲۳۲۷۷۵-۰۷۱

email : ams.abzarmobtakeran@yahoo.com